Idąc naprzód: Jak z biegiem lat poprawiły się odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca pracy

Uraz w miejscu pracy ma konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych. Osoba poszkodowana może być zmuszona do opuszczenia pracy, zmagać się z płaceniem rachunków i trwale uszkodzić swoje zdrowie fizyczne. Firma może być zmuszona do zapłacenia odszkodowania za pomoc swojemu pracownikowi i może zostać obarczona winą za zaistniały wypadek.

Ponieważ obrażenia w miejscu pracy są tak niszczycielskim wydarzeniem, firmy i inne strony trzecie nieustannie dążą do tego, aby aby zdarzały się one jak najrzadziej. Co więcej, reakcje na urazy w miejscu pracy ewoluowały w kierunku zapewnienia, że takie wypadki nigdy się nie powtórzą. Przyjrzyjmy się zatem, jak na przestrzeni lat udoskonalono sposoby reagowania na wypadki w miejscu pracy.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy stały się synonimem szkolenia w miejscu pracy, do tego stopnia, że często wywołuje to jęk ze strony pracowników. Choć może Ci się wydawać, że to szkolenie jest oczywistym stwierdzeniem, sesje szkoleniowe są niezbędne do zapobiegania urazom. Mają one na celu wskazanie zagrożeń w miejscu pracy oraz sposobów bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

Takie instrukcje BHP są przekazywane nowym pracownikom, a także wszystkim pracownikom, gdy w biurze wprowadzana jest nowa technologia. Może się to wydawać manipulacją, ale takie szkolenie jest obecnie prawnie wymagane, aby pomóc w walce z częstymi wypadkami w miejscu pracy.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc nie zawsze była tak powszechna jak dziś. Była to praktyka stosowana przez pracowników służby zdrowia lub osoby pracujące w dziedzinach fizycznych, takich jak budownictwo lub sport. Jednak znaczenia pierwszej pomocy nie da się przecenić. Może ona w znacznym stopniu decydować o tym, czy poszkodowany przeżyje, czy umrze.

Dlatego w każdym miejscu pracy co najmniej jedna osoba jest w pełni przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby zapobiec dalszym komplikacjom związanym z obrażeniami. Nazwisko osoby udzielającej pierwszej pomocy powinno być umieszczone w widocznym miejscu, aby każdy wiedział, z kim może się skontaktować w nagłych wypadkach.

Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego

Pierwsza pomoc nie jest już wykorzystywana tylko do leczenia urazów fizycznych. Wzrost świadomości problemów związanych ze zdrowiem psychicznym doprowadził do poważnych zmian w miejscu pracy, z których część być może już zauważyłeś.

Choroby takie jak depresja i stres mogą na długi czas uniemożliwić pracownikom pracę, podobnie jak w przypadku urazu fizycznego. Biorąc pod uwagę, że tylko około 8% osób korzysta z pomocy psychologa, posiadanie czegoś takiego jak pierwsza pomoc psychiczna może mieć ogromne znaczenie. W związku z tym firmy często szkolą odpowiednie osoby, aby mogły uzyskać status osoby udzielającej pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Członkowie tego zespołu są odpowiedzialni za pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i mogą organizować spotkania dotyczące powrotu do pracy, aby upewnić się, że dana osoba jest zdolna do powrotu do miejsca pracy. Nazwisko osoby udzielającej pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego powinno być umieszczone w widocznym miejscu w biurze. Zawsze warto z nim porozmawiać, aby zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia psychicznego.

Śledztwo

Wypadek przy pracy ma miejsce tylko wtedy, gdy coś poszło nie tak. Czasami zagrożenia w miejscu pracy mogą pozostać niewykryte, dopóki nie wyrządzą komuś krzywdy, a wtedy jest już za późno. Dlatego właśnie do identyfikacji i zgłaszania zagrożeń można obecnie wykorzystać technologię.

Cyfrowy system zarządzania, taki jak Pulpstream, może połączyć systemy w celu uproszczenia dochodzenia w sprawie wypadku. System może zebrać materiał dowodowy w postaci nagrań wideo, sporządzić raporty dla świadków oraz zaktualizować aktualne raporty BHP, tak aby poinformować o zagrożeniu.

Wszystkie te działania są niezbędne, aby zapobiec wypadkowi przy pracy i pomóc w dochodzeniach prawnych. Zebranie wszystkich tych danych w jednym miejscu przyspiesza wszelkie działania, które muszą zostać podjęte w związku z wypadkiem.

Badania lekarskie przed zwolnieniem

Wypadek w miejscu pracy może być zdecydowanie osłabiający dla poszkodowanego, ale ma również długofalowe konsekwencje dla pracodawcy. Może to pozostawić firmę z nadszarpniętą reputacją i wpędzić ją w kłopoty finansowe.

Dlatego pracodawcy robią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec wypadkom przy pracy. Co więcej, niektóre osoby są bardziej podatne na urazy ze względu na ukryte schorzenia, takie jak hipermobilność. Dlatego większość firm decyduje się obecnie na przeprowadzanie badań lekarskich przed zatrudnieniem.

Badania lekarskie przed zatrudnieniem to zestaw testów służących określeniu, w jakim stopniu pracownik jest sprawny fizycznie i czy jego choroba będzie miała wpływ na jego pracę. Pracodawca może wówczas podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych środków wspierających pracownika i zmniejszających ryzyko urazów. Badania te mogą również służyć jako dowód w przypadku postępowania sądowego, chroniąc firmę przed fałszywymi roszczeniami o odszkodowanie.

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu można by pomyśleć, że wypadek w miejscu pracy to pole minowe. Jednak wszystkie powyższe systemy zostały wdrożone w celu uproszczenia procesu powstawania urazów i zapobiegania im w ogóle. Być może nie da się zapobiec każdemu wypadkowi przy pracy, ale przynajmniej wszyscy wyjdą z niego lepiej przygotowani następnym razem.